Nadere uitwerking van de begrippen uit de nieuwe BTW-wetgeving (1996.8.3066)


De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord over de wijzigingen in de Wet OB en WBR. Een aantal aspecten is nader uitgewerkt.

Ter zake van belaste leveringen is de afnemer in beginsel verplicht om een verklaring omtrent het gebruik van de onroerende zaak af te geven. Deze mag achterwege blijven voor op verzoek belaste leveringen in de periode na 31 maart, 18.00 uur en vóór 29 december 1995. Ook in geval van belaste verhuur in deze periode mag de eerste verklaring achterwege blijven, en is een verklaring…

Verder lezen