Nadere verdeling mogelijk ondanks algehele en finale kwijting wegens eerdere verdeling? (2011.08.2005)


Man en vrouw zijn in 2008 in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd. Hun huwelijk is op 9 februari 2010 door echtscheiding ontbonden. Partijen hebben op 30 september 2009 een echtscheidingsconvenant ondertekend, waarin zij de financiële gevolgen van hun echtscheiding hebben geregeld. In het convenant is onder meer vermeld: ‘Partijen verklaren hierbij de tussen hen bestaande huwelijksgoederengemeenschap met inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te hebben verdeeld en zij verklaren tevens behoudens met betrekking tot de rechten en verplichtingen, genoemd in dit convenant, niets meer van elkaar…

Verder lezen
Terug naar overzicht