Naheffingsaanslag van ruim € 33 miljoen vernietigd wegens schending verdedigingsbeginsel


Samenvatting

Belanghebbende exploiteert een groothandel in computers, randapparatuur en software. In de in geding zijnde procedure heeft belanghebbende gehandeld in CPU’s (central processing units). Omdat de inspecteur veel verzoeken om informatie over btw-transacties (SCAC-verzoeken) uit het buitenland heeft ontvangen ter zake van door belanghebbende verrichte intracommunautaire leveringen, is een boekenonderzoek ingesteld bij belanghebbende. Omdat er sprake is van btw-carrouselfraude in de keten heeft de inspecteur bij belanghebbende de voorbelasting die belanghebbende heeft geclaimd ter zake van inkooptransacties voorafgaand aan haar intracommunautaire leveringen gecorrigeerd door een naheffingsaanslag omzetbelasting over de jaren 2007 tot en met 2010 op te leggen van ruim € 33 miljoen. Tegelijkertijd is er een boete van bijna € 17 miljoen opgelegd. Belanghebbende stelt dat het verdedigingsbeginsel is geschonden. De ontvanger heeft namelijk op 28 februari 2012 een verzoekschrift aan de voorzieningenrechter gezonden om conservatoir derdenbeslag te mogen leggen. Dit verzoek is gebaseerd op een vordering op belanghebbende die onder meer bestaat uit de naheffingsaanslag omzetbelasting. Het voornemen tot het opleggen van de naheffingsaanslag was echter pas op 6 maart 2012 aan belanghebbende kenbaar gemaakt. De rechtbank oordeelt dat dit standpunt faalt. De naheffingsaanslag is met dagtekening van 28 maart 2012 vastgesteld en heeft dan ook niet eerder rechtsgevolg gekregen. Belanghebbende is voorafgaand aan de vaststelling in de gelegenheid gesteld haar zienswijze naar voren te brengen. Subsidiair stelt belanghebbende dat het verdedigingsbeginsel is geschonden, omdat zij niet beschikte over het volledige dossier. Dit beroep slaagt, aangezien niet alle SCAC-formulieren zijn verstrekt die ten grondslag lagen aan de voorgenomen correcties en belanghebbende ook niet op de mogelijkheid is gewezen deze stukken in te komen…

Verder lezen
Terug naar overzicht