Nalevingactie CAO Taxivervoer: wel forfaitaire schadevergoeding maar geen bestuurdersaansprakelijkheid

De zaak betreft een vordering tot meewerken aan een onderzoek van het Sociaal Fonds Taxi op grond van de CAO en tot betaling van een forfaitair bedrag aan schadevergoeding wegens niet meewerken aan het cao-onderzoek. De vordering wordt toegewezen. Geen bestuurdersaansprakelijkheid wordt aangenomen.

Feiten

Het betreft een nalevingsactie van de Cao Taxivervoer bij de Stichting Personenvervoer door het Sociaal Fonds Taxi (hierna: SFT). Bedrijven die onder de werkingssfeer van de CAO vallen, worden door de SFT gecontroleerd op naleving van bepalingen in voornoemde CAO. De Cao Sociaal Fonds Taxi bevat…

Verder lezen
Terug naar overzicht