Nationale Drug Monitor


De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een voornamelijk cijfermatig overzicht van wat bekend is over het gebruik van drugs en problemen rond drugs in Nederland. De NDM brengt informatie uit registratiesystemen, surveys en ander onderzoek bijeen en beschrijft de stand van zaken in het peiljaar (nu: 2012 en 2013 voor zover mogelijk) en de ontwikkelingen over meerdere jaren (nu: 2005-2012/2013).


Inhoud rapport
De NDM rapporteert over feiten en trends in gebruik van verschillende drugs, alcohol, tabak…

Verder lezen
Terug naar overzicht