Nationale fictiebepalingen en belastingverdragen (1999.16.3161)


In hoeverre werkt een nationale fictiebepaling door in een belastingverdrag? De relatie tussen die twee is zeer complex. Bij niet in een verdrag gedefinieerde begrippen zal een contextuele betekenis moeten worden vastgesteld, waarbij de grammaticale betekenis uitgangspunt is. Past een fictiebepaling niet in die betekenis dan werkt deze niet door in het belastingverdrag. De doorwerking mag niet betekenen dat Nederland zich een heffingsrecht toekent ten koste van de andere verdragssluitende staat. De auteur heeft enkele fictiebepalingen onderzocht uit de a.b.-regeling en de overdracht van pensioenkapitaal…

Verder lezen