Nationale Hypotheekgarantie tijdelijk verhoogd naar € 350.000


De nationale hypotheekgarantie (NHG) is met ingang van 1 juli 2009 voor de periode tot 1 januari 2011 tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000.

Een eis bij de NHG is dat niet meer dan 50 % van de lening aflossingsvrij is. Voor een NHG betaalt men eenmalig een percentage van 0,45 % over het hypotheekbedrag, in ruil waarvoor men verzekerd is dat een eventuele restschuld bij een gedwongen verkoop van de woning wordt betaald.

Bij hetzelfde besluit is bepaald om € 320 miljoen beschikbaar te stellen voor instellingen in de langdurige en curatieve zorg om ook langs die weg een impuls aan de bouw te geven. Daarnaast wordt bezien of de Regeling Garantie Ondernemingsfinanciering van het Ministerie van Economische Zaken ook kan worden opengesteld voor de zorg, zodanig dat meer leningen kunnen worden verstrekt voor ver- of nieuwbouw in de zorg.

Persbericht VROM van 16 juni 2009; http://vrom.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht