Naar de inhoud

Natuurwetten ook van kracht op Noordzee

Natuurwetten ook van kracht op Noordzee

De Nederlandse natuurbeschermingswetgeving wordt ook van kracht op het Nederlandse deel van de Noordzee. De Eerste Kamer heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel daartoe. Alleen de PVV stemde tegen; de SGP en de Partij voor de Dieren waren niet aanwezig.
Met de wet wordt geregeld dat de bepalingen van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet ook van toepassing zijn op de Nederlandse Exclusieve Economische Zone, zoals het Nederlandse deel van de Noordzee officieel heet.

De wetswijziging vloeit voort uit Europese regels. Met de wijziging wordt de basis gelegd om kwetsbare natuurgebieden in de Noordzee onder te brengen in het Europese Natura2000-netwerk. Dat moet leiden tot betere bescherming van het gebied, en zorgt voor meer mogelijkheden om verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Het gaat onder meer om de zandbanken Doggersbank en Klaverbank, waar diverse bijzondere diersoorten voorkomen.

De wijziging heeft weinig effect op de scheepvaart. Vaarroutes op de Noordzee gaan ook nu niet over beide zandbanken. (RvdD)