Nauwe samenhang vorderingen: incidentele vordering tot onbevoegdverklaring afgewezen


Braincap NV vordert ten eerste dat de inleidende dagvaarding (in de hoofdzaak) nietig wordt verklaard en daarnaast dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van vorderingen van eiser. Braincap NV stelt dat er geen datum van betekening staat vermeld in de inleidende dagvaarding, waardoor deze nietig zou zijn. Artikel 120 Rv is niet van toepassing, nu het herstelexploot na de eerste roldatum van 18 maart 2015 is uitgebracht, aldus Braincap NV. Eiser voert verweer. De rechtbank wijst de incidentele vordering van Braincap NV af…

Verder lezen
Terug naar overzicht