NBSTRAF 2002/136, Rechtbank Maastricht 26-03-2002, , 3.5810.01

Inhoudsindicatie

Voldoende gronden om de verdachte als zodanig aan te merken

Samenvatting

De raadsman heeft ten aanzien van het ten laste gelegde geconcludeerd tot vrijspraak, stellende, zakelijk weergegeven, dat er in casu onvoldoende aanleiding was om de verdachte als zodanig aan te merken en de vordering tot uitlevering van de verdovende middelen mitsdien ten onrechte is gedaan. Zulks heeft tot gevolg dat het door de verbalisanten ingestelde onderzoek naar de inhoud van de aangetroffen plastic zak en het naar aanleiding daarvan ingestelde vervolgonderzoek in de betreffende kelderbox, alsmede in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht