NBSTRAF 2003/459, Rechtbank Maastricht 17-10-2003, , 168.03R

Inhoudsindicatie


Samenvatting

Het niet reeds bij de aanvang van de behandeling van de zaak in Raadkamer willen tegemoetkomen aan de wens van de verdediging tot aanhouding van de behandeling om alsnog inzage te krijgen in stukken die noch aan hem noch aan de Rechtbank waren verstrekt, kan geen reden voor wraking vanwege vooringenomenheid vormen

Het door de raadsman, mr. S.T. van Berge Henegouwen, ter behandeling in raadkamer mondeling voorgedragen verzoek, strekkende tot wraking van de rechters mr. Sleddens, mr. Becker-Hartenhof en mr…

Verder lezen
Terug naar overzicht