NBSTRAF 2004/110, Rechtbank Maastricht 05-02-2004, , 3.60365.03

Inhoudsindicatie

Getuige, Onderzoek ter terechtzitting, Onpartijdigheid rechter, Rechter, Uitlevering, Wraking

Samenvatting

Nu de Politierechter het verzoek tot het horen van twee getuigen meteen heeft afgewezen na het voordragen van de zaak op de grond dat onaannemelijk is dat de getuigen binnen een aanvaardbare termijn ter terechtzitting zullen verschijnen en met een verwijzing naar de zwaarte van de zaak, kan bij de verdachte de vrees ontstaan dat het de rechter aan onpartijdigheid ontbrak.

Het verzoek tot wraking wordt dan ook toegewezen.

Blijkens het proces-verbaal van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht