NBSTRAF 2005/121, Rechtbank Leeuwarden 20-12-2004, , parketnr. 17.20971.04

Inhoudsindicatie

Koninklijke Marechaussee, Vrijspraak, Wegenverkeerswet 1994

Samenvatting

Nu zulks niet uit het opgemaakte proces-verbaal kan blijken noch anderszins vastgesteld kon worden, moet het er voor worden gehouden dat de leden van de Koninklijke Marechaussee in dit geval niet bevoegd waren de door hen verrichtte opsporingshandelingen te verrichten. Daaruit volgt dat thans niet gezegd kan worden dat er een onderzoek als bedoeld in art. 8 lid 2 aanhef en onder a Wegenverkeerswet 1994 heeft plaatsgevonden en zal de verdachte van het hem ten laste gelegde feit moet worden vrijgesproken…

Verder lezen
Terug naar overzicht