NBSTRAF 2005/459, Rechtbank Leeuwarden 10-11-2005, , 17.756009.05

Inhoudsindicatie

Belediging, Ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR)

Samenvatting

Ten laste gelegd en bewezen verklaard is dat de belediging van de ambtenaar in functie heeft plaatsgevonden in de vorm van het ‘‘bij geschrift mededelen’’. Deze woorden zien op de variant van art. 266 Sr maar zij kunnen evenzeer zien op de in dat artikel omschreven variant van het toezenden of aanbieden van een geschrift. In het laatstgenoemde geval ontbreekt in de bewezenverklaring één van de termen toezenden of aanbieden. Nu het subsidiair bewezen verklaarde niet kwalificeerbaar is, …

Verder lezen
Terug naar overzicht