NBSTRAF 2005/460, Rechtbank Leeuwarden 10-11-2005, , 17.47140.03

Inhoudsindicatie

Terbeschikkingstelling

Samenvatting

De delictgevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde is ook thans nog van dien aard dat de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen een voortzetting van de terbeschikkingstelling vereisen nu de psychische problematiek die ten grondslag lag aan de door veroordeelde gepleegde delicten nog (onveranderd) aanwezig is. Gelet op de noodgedwongen beperkte diagnose en daaruit voortvloeiend het nog ontbreken van een behandelingsplan is een verlenging voor de duur van twee jaar wellicht noodzakelijk, maar in het kader van de geschetste gang van zaken met betrekking tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht