NBSTRAF 2006/231, Rechtbank Maastricht 07-02-2006, , 462.05R

Inhoudsindicatie

Inbeslagneming

Samenvatting

Het moet hoogst onwaarschijnlijk worden geacht dat de strafrechter, later oordelend, de verbeurdverklaring van het in beslag genomen voertuig zal bevelen, gelet op het onderliggende feitencomplex enerzijds en de waarde van de auto anderzijds. Onder de geschetste omstandigheden zou het opleggen van de bijkomende straf van verbeurdverklaring als disproportioneel moeten worden bestempeld.

Uitspraak

Het klaagschrift strekt tot teruggave van een personenauto, merk Volkswagen Golf, met kenteken TT-XX-88, in beslag genomen onder klager op 7 december 2005.

Op 7 december…

Verder lezen
Terug naar overzicht