NBSTRAF 2006/63, Beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 02-01-2006, , 2571.05

Inhoudsindicatie

Penitentiair recht

Samenvatting

De beklagrechter heeft klager niet ontvankelijk verklaard in zijn beklag tegen de ordemaatregel van afzondering en de disciplinaire straf van opsluiting omdat het klaagschrift niet was voorzien van een handtekening van klager en niet was gebleken van een gegeven volmacht. De wet stelt echter niet als vereiste dat het door de advocaat ingediende klaagschrift voorzien moet zijn van een schriftelijke machtiging. Voorzover hieromtrent vragen rijzen, had het op de weg van de beklagrechter gelegen alsnog om een machtiging te verzoeken. Gelet op het vorenstaande had klager ontvankelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht