NBSTRAF 2007/283, Rechtbank Leeuwarden 08-05-2007, , 17.756439.05

Inhoudsindicatie

Ambtelijk bevel

Samenvatting

De ambtenaar van politie is ter uitvoering van zijn politietaak bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld te gebruiken wanneer het beoogde doel dit rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. In het onderhavige geval heeft de ambtenaar van politie bij het afdwingen van het bevel of de vordering om te stoppen, teneinde de aanhouding van de verdachte te kunnen voltooien, gehandeld in strijd met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, zodat de strafbaarheid van het bewezenverklaarde feit ontbreekt.

Verder lezen
Terug naar overzicht