NBSTRAF 2007/285, Rechtbank Maastricht 05-06-2007, , 3.700081.07

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid openbaar ministerie in de vervolging

Samenvatting

De regel, dat buitenlandse opsporingsambtenaren – zoals in dit geval – niet bevoegd zijn op Nederlands grondgebied opsporingshandelingen en aanhoudingen te verrichten, is geschreven vanuit het belang van bescherming van de Nederlandse soevereiniteit, en niet ter bescherming van de verdachte. Dat betekent dat aan de verdachte geen beroep toekomt op schending van dit beginsel.

Uitspraak

Het beroep op de niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie

Ter zitting heeft de verdediging aangevoerd dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk dient te worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht