NBSTRAF 2007/352, Rechtbank Leeuwarden 19-07-2007, BA9992, 17.880106.07

Inhoudsindicatie

Oplichting, Vrijspraak

Samenvatting

Wil in juridische zin van oplichting sprake zijn, dan moet door één of meer van de oplichtingsmiddelen iemand worden bewogen tot afgifte van een goed. Tussen de afgifte van het goed en de hiervoor genoemde middelen moet een rechtstreekse verbinding bestaan. In het onderhavige geval is daarvan geen sprake.

Uitspraak

Partiële vrijspraak

Ten aanzien van het onder 1. telastegelegde overweegt de Rechtbank het volgende: Aan de verdachte is telastegelegd dat hij in de periode van 1 september 2003 tot en met 26 maart 2007…

Verder lezen
Terug naar overzicht