NBSTRAF 2007/470, Rechtbank Maastricht 22-08-2007, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Aanhouding van de verdachte

Samenvatting

Er is sprake geweest van een achtervolging door de Belgische politie op de voet van art. 41 Overeenkomst van Schengen. De Belgische opsporingsambtenaren hadden van hun superieuren toestemming om de Nederlandse grens te overschrijden en er is contact geweest met de Nederlandse autoriteiten. Gelet op de omstandigheden van het geval, is tevens sprake van een achtervolging met een spoedeisend karakter, zodat de Belgische politie de achtervolging mocht voortzetten ook zonder voorafgaande toestemming van de Neder-landse autoriteiten. Er is dan ook geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht