NBSTRAF 2008/343, Rechtbank Maastricht 20-06-2008, , 3.700059.08

Inhoudsindicatie


Samenvatting

Niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke een deels onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming duur met zich brengt. Als bijzondere voorwaarde aan het voorwaardelijke gedeelte van de straf wordt de voorwaarde verbonden dat de verdachte zich gedurende de proeftijd laat begeleiden door het Bureau Psychosociale Hulpverlening Humany te Heerlen in de persoon van Martin Bos, zolang deze zulks gedurende de proeftijd nodig oordeelt.

Uitspraak

Uitspraak

Het bewezenverklaarde levert op strafbare feiten welke moeten worden gekwalificeerd als volgt:

Feit 1 primair: poging tot afpersing,

Verder lezen
Terug naar overzicht