NBSTRAF 2009/199, Rechtbank Maastricht 19-03-2009, , 3.703475.08

Inhoudsindicatie

Beklag tegen beslag, Onthouding processtukken

Samenvatting

In geval van een raadkamerprocedure zoals bedoeld in art. 552a Sv hoeft niet het volledige dossier ter beschikking te worden gesteld. Wel dient de verdediging (alsook de raadkamer) kennis te kunnen nemen van die stukken die noodzakelijk zijn om een oordeel te kunnen geven over de rechtmatigheid van de inbeslagneming en de redenen van voortduring van het beslag. Het enkele feit dat de officier van justitie niet beschikt over processtukken, omdat deze (nog altijd) bij de politie liggen, …

Verder lezen
Terug naar overzicht