NBSTRAF 2009/261, Rechtbank Leeuwarden 03-06-2009, , 17.880222.09

Inhoudsindicatie

Voorlopige hechtenis, Opheffing bevel voorlopige hechtenis, Onmiddellijke invrijheidsstelling

Samenvatting

Hoewel sprake is van ernstige bezwaren ten aanzien van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en uit omstandigheden blijkt van een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid, kan gelet op de gang van zaken in deze zaak niet worden volgehouden dat deze gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid de onverwijlde vrijheidsbeneming van verdachte vordert.

Uitspraak

De rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze Rechtbank, heeft op 25 mei 2009 een bevel tot bewaring van…

Verder lezen
Terug naar overzicht