NBSTRAF 2009/414, Raad van Discipline Ressort Arnhem 29-06-2009, , 40.09 U

Inhoudsindicatie

Gedragsrecht, Afgifte geluidsopnamen aan Netwerk

Samenvatting

Er is sprake van een rechtvaardigingsgrond voor de overtreding van Gedragsregel 10 lid 2, nu verweerder – onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid – heeft gehandeld met instemming van zijn cliënt en diens belang rechtvaardigde dat de geluidsbanden en de verbatim verslagen aan de redactie van Netwerk werden overhandigd. Daarbij heeft verweerder de gerechtvaardigde belangen van derden in voldoende mate ontzien door met de redactie van Netwerk de afspraak te maken dat de geluidsopnamen in de uitzending niet ten gehore zouden worden gebracht.

Uitspraak

1…

Verder lezen
Terug naar overzicht