NBSTRAF 2010/89, Rechtbank Leeuwarden 12-01-2010, , 17.755107.08, 17.555106.09

Inhoudsindicatie

Verzoek wraking rechter-commissaris toegewezen, Beletten verdere vragen aan getuige

Samenvatting

De beslissing van de rechter-commissaris om verdere vragen aan de getuige te beletten, zonder dat hij op de hoogte was van de inhoud van deze vragen en zonder dat hij voldoende duidelijk te kennen heeft gegeven dat er op een latere zittingsdag nog de gelegenheid was om verdere vragen aan de getuige te stellen, is zozeer onbegrijpelijk, dat verzoekers zich objectief gezien op het standpunt hebben kunnen stellen dat zij vrezen voor vooringenomenheid van de rechter…

Verder lezen
Terug naar overzicht