NBSTRAF 2011/23, Rechtbank Leeuwarden 18-08-2010, , 220.10

Inhoudsindicatie

Schadevergoeding na ondergane detentie

Samenvatting

De normbedragen voor vergoeding van onterecht ondergane voorlopige hechtenis, die zijn vastgesteld in het landelijk overleg voorzitters strafkamer, maken geen onderscheid tussen minder- en meerderjarige verdachten en laten de dag van invrijheidstelling voor vergoeding buiten beschouwing. In beide opzichten wordt in dit geval daarvan afgeweken.

Uitspraak

 

Het verzoek strekt tot vergoeding van schade, geleden als gevolg van ondergane inverzekeringstelling en/of voorlopige hechtenis tot een bedrag van in totaal EUR 1000.

Bij de behandeling is de Rechtbank gebleken, dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht