NBSTRAF 2011/24, Rechtbank Leeuwarden 19-08-2010, , 17.880030.10

Inhoudsindicatie

Shaken baby syndrome, (Voorwaardelijk) opzet op de dood niet bewezen, Zware mishandeling, Straftoemeting

Samenvatting

Shaken baby syndrome-zaak. De gedraging van de verdachte kan naar haar uiterlijke verschijningsvorm niet worden beschouwd als te zijn gericht op opzettelijke levensberoving. Ook van voorwaardelijk opzet op de dood is niet gebleken. Bewezen is het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Straftoemeting terzake.

Uitspraak

Beoordeling van het bewijs

De Rechtbank stelt op grond van de hierna te noemen bewijsmiddelen die de daartoe redengevende feiten en omstandigheden bevatten, het…

Verder lezen
Terug naar overzicht