NBSTRAF 2011/405, Rechtbank Haarlem 04-05-2011, , 15.630857.05

Inhoudsindicatie

Verlenging terbeschikkingstelling, Veiligheidscriterium, Afwijzing vordering

Samenvatting

De feiten en omstandigheden die de deskundigen aanvoeren voor een verlenging van de terbeschikkingstelling zijn voor een groot deel van interne aard, waarbij het veiligheidscriterium naar de achtergrond lijkt te zijn geraakt. Bij de behandeling ter terechtzitting is dit verlengingsvereiste niet nader van grondslag voorzien, zodat niet kan worden vastgesteld dat aan dit vereiste is voldaan. De vordering tot verlenging wordt dan ook niet toegewezen.

Uitspraak

Ontstaan en loop van de procedure

Op 23 maart 2011 is op de griffie van…

Verder lezen
Terug naar overzicht