NBSTRAF 2011/407, Rechtbank Haarlem 26-08-2011, BR6492, 130.11 RK

Inhoudsindicatie

Wraking kinderrechter, Verzoek ongegrond

Samenvatting

Het verzoek tot wraking is deels niet ontvankelijk vanwege ontijdige indiening ervan. De feiten en omstandigheden die ter staving van zijn verzoek naar voren zijn gebracht, leveren voor het overige geen grond op voor het oordeel dat het fungeren van de Kinderrechter in de hoofdzaak tot schade aan de rechterlijke onpartijdigheid zou kunnen leiden.

Uitspraak

1. Procesverloop

1.1. Op de achter gesloten deuren gehouden terechtzitting van de Kinderrechter van 19 augustus 2011 heeft verzoeker de wraking verzocht van mr. J…

Verder lezen
Terug naar overzicht