NBSTRAF 2012/192, Gerechtshof Amsterdam 17-04-2012, , 23.1656.11

Inhoudsindicatie

Ontucht, Ontbreken interactie, Vrijspraak

Samenvatting

Nu niet is komen vast te staan dat er enige, voor het dulden van ontuchtige handelingen relevante, interactie tussen de verdachte en de betrokken meisjes heeft plaatsgevonden, kan het voor een bewezenverklaring noodzakelijk vast te stellen dulden van die handelingen niet bewezen worden geacht (zie voor het vonnis a quo NbSr 2011, 148).

Uitspraak

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat primair;

hij op of omstreeks 25 januari 2010 te Amsterdam. in elk geval in Nederland, …

Verder lezen
Terug naar overzicht