NBSTRAF 2012/288, EHRM 31-07-2012, , 21203.10 (met annotatie van mr. P. de Bruin)

Inhoudsindicatie

Terbeschikkingstelling, Maximale duur

Samenvatting

Van der Velden versus Nederland. Nu het vonnis van de Rechtbank waarbij verzoeker werd veroordeeld, niet had ingehouden dat de veroordeling een misdrijf betrof dat “gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen” als bedoeld in art. 38e lid 1 Sr, is de na ommekomst van vier jaren na de aanvang van de terbeschikkingstelling gecontinueerde terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van verzoeker niet in overeenstemming met het nationale recht en houdt zij derhalve…

Verder lezen
Terug naar overzicht