NBSTRAF 2012/33, Rechtbank Maastricht 21-04-2011, , 3.855081.11

Inhoudsindicatie

Salduz, Afstand consultatierecht in staat van dronkenschap, Bewijsuitsluiting

Samenvatting

In casu is de verdachte aangehouden en in verzekering gesteld terwijl zij zich in kennelijke staat van dronkenschap bevond. In die hoedanigheid had zij geen afstand mogen doen van haar consultatierecht. De verklaring van de verdachte wordt daarom uitgesloten om tot bewijs te dienen.

Uitspraak

De raadsman vraagt terstond het woord en voert een preliminair verweer. Hij brengt naar voren – zakelijk weergegeven –:

In de Rotterdamse zaak wordt bij de aanhouding in het proces-verbaal vermeld dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht