NBSTRAF 2012/340, Gerechtshof Amsterdam 07-09-2011, , 23.1133.11

Inhoudsindicatie

Bewijskracht proces-verbaal verbalisant, Benadeelde partij

Samenvatting

Het onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde steunt alleen op het door de verbalisant opgemaakte proces-verbaal. In de onderhavige zaak heeft hij naast de rol van verbalisant ook de rol van benadeelde partij. In het normale geval wordt de bijzondere bewijskracht aan een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal verleend mede omdat verbalisanten over het algemeen geen belang hebben om een voorstelling van zaken te geven die niet of niet volledig conform de werkelijkheid is. In dit geval staat…

Verder lezen
Terug naar overzicht