NBSTRAF 2012/342, Gerechtshof Amsterdam 15-08-2012, BX4942, 23.3690.10

Inhoudsindicatie

Art. 227a Sr, Verstrekking verblijfsvergunning of verblijfstatus

Samenvatting

De totstandkoming van art. 227a Sr had onder meer als achtergrond de harmonisatie van diverse strafbepalingen in sociale zekerheidswetten en verwante wetten en in dat verband is met verstrekking of tegemoetkoming bedoeld een op geld waardeerbare uitkering, zoals uitkeringen krachtens enige sociale zekerheidswet, subsidies of verzekeringsgelden, dan wel op geld waardeerbare uitkeringen in natura, zoals medische hulpmiddelen of het verrichten van diensten. Onder verstrekking of tegemoetkoming in de zin van art. 227a Sr kan niet worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht