NBSTRAF 2012/35, Rechtbank Maastricht 29-07-2011, , 3.703008.09

Inhoudsindicatie

Onthouding processtukken, Bezwaarschrift gegrond

Samenvatting

Het enkele feit dat de officier van justitie nog geen selectie van stukken heeft gemaakt die naar zijn oordeel van belang zijn voor de beoordeling van de zaak, is geen reden om stukken te onthouden. Alle processtukken als bedoeld in art. 31 Sv alsmede alle processtukken voor zover niet onder deze bepaling vallend en waarnaar wordt verwezen in een proces-verbaal dat ten grondslag ligt aan het toepassen van dwangmiddelen, moeten zonder meer en per ommegaande aan de verdediging worden verstrekt.

Uitspraak…

Verder lezen
Terug naar overzicht