NBSTRAF 2012/406, Commissie van Toezicht P.I. Veenhuizen 04-05-2012, , 41.12

Inhoudsindicatie

Detentierecht, Klacht bezoek advocaat gegrond

Samenvatting

De directie van de penitentiaire inrichting had in redelijkheid en billijkheid een uitzondering kunnen en moeten maken op de huisregels om het bezoek van de advocaat toe te staan, gelet op de grote reisafstand, het gebrek aan communicatie over de weigering van het bezoek en het gegeven dat klager op zijn cel verbleef waardoor een bezoek tussen de advocaat en klager tamelijk eenvoudig te realiseren zou zijn geweest. De beklagcommissie ziet geen aanleiding een vergoeding aan klager toe te kennen.

Uitspraak

Inhoud van…

Verder lezen
Terug naar overzicht