NBSTRAF 2012/70, Gerechtshof Amsterdam 23-12-2011, BU9240, 23.4035.10 (met annotatie van mr. R. van den Munckhof)

Inhoudsindicatie

Probo Koala-zaak, Gemeente Amsterdam, Strafrechtelijke immuniteit, Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie

Samenvatting

Probo Koala-zaak (zie voor de vonnissen a quo NbSr 2010, 288, 289, 290 en 291 en zie ook NbSr 2012, 66, 68 en 69). Het Hof is met de Rechtbank van oordeel dat aan de gemeente Amsterdam ter zake van het ten laste gelegde strafrechtelijke immuniteit toekomt.

Uitspraak

3. Tenlastelegging

Gelet op de ter terechtzitting in eerste aanleg van 1 juni 2010 op vordering van de officier…

Verder lezen
Terug naar overzicht