NBSTRAF 2013/345, Rechtbank Limburg 03-04-2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ6080, 3.700112.12

Inhoudsindicatie

Moord, Voorbedachte raad

Samenvatting

De bij de verdachte ontstane woede onderscheidenlijk drift heeft voortgeduurd tot het doden van zijn vader en nog tot enige tijd daarna. Aannemelijk is dat het handelen daaruit kan worden verklaard en dat de verdachte, mede in aanmerking genomen het korte tijdsbestek waarin zich alles heeft afgespeeld en de hevigheid van de emotie, daardoor ook niet in de gelegenheid is geweest zich over de gevolgen van zijn daad te beraden. Er is dan ook geen sprake van voorbedachte raad.

Uitspraak

De tenlastelegging

De verdenking…

Verder lezen
Terug naar overzicht