NBSTRAF 2013/349, Rechtbank Limburg 26-06-2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:4077, 3.866142.13

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid openbaar ministerie, Beginsel redelijke en billijke belangenafweging, Vervolgingsbeslissing

Samenvatting

Naar aanleiding van de uitspraak van de bestuursrechter in de Rechtbank heeft de Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht aangekondigd dat alle bij de VOCM aangesloten coffeeshops hun deuren weer zullen openen, ook voor niet-ingezetenen van Nederland. Dit heeft ertoe geleid dat de burgemeester te kennen heeft gegeven dat bij overtreding van het Ingezetenen-criterium zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk zal worden gehandhaafd. Tevens is dit voornemen – dat kennelijk gebaseerd is op afstemming in de driehoek – via…

Verder lezen
Terug naar overzicht