NBSTRAF 2013/46, Rechtbank Leeuwarden 05-11-2012, , 17.781120.05

Inhoudsindicatie

Verlenging terbeschikkingstelling, Dwangverpleging gemaximeerd

Samenvatting

Nu het veroordelende arrest van het Hof Leeuwarden, niet voldoet aan de eis zoals gesteld in art. 359 lid 7 Sv, is de conclusie dat niet kan worden vastgesteld dat de TBS destijds is opgelegd ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. De duur van de aan veroordeelde opgelegde TBS met dwangverpleging is daardoor gemaximeerd, wat betekent dat voor verlenging geen ruimte meer is.

Uitspraak

Procesverloop…

Verder lezen
Terug naar overzicht