NBSTRAF 2013/52, Nationale ombudsman 13-09-2012, , 144.12

Inhoudsindicatie

Voortduring inverzekeringstelling onbehoorlijk

Samenvatting

Nu verzoeker als verdachte kon worden aangemerkt en de politie opsporingshandelingen diende te verrichten waarbij verzoeker ingesloten diende te blijven, ligt het in de rede dat verzoeker werd aangehouden. Het recht op persoonlijke vrijheid is voldoende gerespecteerd. De onderzochte gedraging is behoorlijk. Het laten voortduren van de inverzekeringstelling tot en met 2 december is niet in overeenstemming met de verdragsbepaling dat vrijheidsberoving een uiterste maatregel dient te zijn en voor de kortst mogelijke duur dient te worden toegepast. De onderzochte gedraging is dan ook onbehoorlijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht