NBSTRAF 2013/79, Rechtbank Haarlem 25-10-2012, , 15.710303.08

Inhoudsindicatie

DNA-onderzoek bij veroordeelden, Witwassen, Bezwaarschrift gegrond

Samenvatting

Nu er in concreto geen aanwijzingen zijn dat er bij veroordeelde sprake is van recidiverisico voor andere misdrijven moet een langdurige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, mede in het licht van de waarborgen van art. 8 EVRM, als disproportioneel worden aangemerkt (zie ook NbSr 2013, 77 en 80).

Uitspraak

1. Ontstaan en loop van de procedure

Op 8 oktober 2012 is ter griffie van de Rechtbank Haarlem ingekomen een door mr. M.G.…

Verder lezen
Terug naar overzicht