NBSTRAF 2014/298, Rechtbank Limburg 24-10-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:9099, 3.700422.13 (met annotatie van mr. H.C. Wiersinga)

Inhoudsindicatie

ISD-maatregel, Beëindiging

Samenvatting

De beoogde strekking van de ISD-maatregel – te weten beveiliging van de maatschappij – vordert in deze zaak dat de tenuitvoerlegging van de maatregel wordt voortgezet. Het recidivegevaar is nog steeds onverminderd hoog. Eveneens staat vast dat gedurende de tenuitvoerlegging van de ISD-maatregel te weinig is gedaan om te komen tot een adequate behandeling van de verdachte die daartoe (oorspronkelijk) gemotiveerd was. Het is niet aan betrokkene te wijten dat een op behandeling gerichte invulling van de maatregel…

Verder lezen
Terug naar overzicht