NBSTRAF 2014/37, Hof Arnhem-Leeuwarden (zittingsplaats Arnhem) 09-01-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:67, 397.13 TBS (met annotatie van prof. dr. J. Boksem)

Inhoudsindicatie

Verlenging terbeschikkingstelling, Verbod op willekeurige detentie

Samenvatting

Een verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege, waarbij niet aan de verlengingsgrond van art. 38d Sr is voldaan, levert een schending van het in art. 5 EVRM besloten liggende verbod op willekeurige detentie op. In die gevallen dat de verpleging van overheidswege voorwaardelijk is of wordt beëindigd, kan, afhankelijk van de aan die voorwaardelijke beëindiging verbonden vrijheidsbeperkende voorwaarden, verlenging van de maatregel waarbij niet aan de verlengingsgrond van art. 38d Sr is…

Verder lezen
Terug naar overzicht