NBSTRAF 2015/162, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 18-06-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4413, 21.1073.14 (met annotatie van mr. W.J. Morra)

Inhoudsindicatie

Zaak Twentse neuroloog, Vrijspraak, Mishandeling, Opzettelijke benadeling gezondheid

Samenvatting

Zaak Twentse neuroloog. De verdachte wordt vrijgesproken van het opzettelijk in hulpeloze toestand brengen/laten en van mishandeling, althans opzettelijke benadeling van de gezondheid van zijn patiënten. De verdachte is weliswaar onmiskenbaar op verschillende punten tekortgeschoten in zijn medisch handelen, en dat levert ook verwijtbaar gedrag op, maar er zijn onvoldoende aanknopingspunten aanwezig om te kunnen komen tot vaststelling van (voorwaardelijk) opzet.

Het Hof bepaalt de straf voor de door de Rechtbank…

Verder lezen
Terug naar overzicht