NBSTRAF 2016/171, Gerechtshof Amsterdam 26-07-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2999, 23.1521.15 (met annotatie van mr. J.M. Valente)

Inhoudsindicatie

Bewijs, VOC-gesprek, Mededeling fictieve buit

Samenvatting

Het als laatste redmiddel met in achtneming van proportionaliteit en subsidiariteit louter meedelen van een fictieve buit aan de verdachte in het verhoor – bij welke gelegenheid verder geen vragen daaromtrent zijn gesteld – is geoorloofd en het resultaat, het nadien ter sprake brengen, is een vrije keuze van de verdachte zodat het desbetreffende gesprek in beginsel voor het bewijs gebezigd mag worden. Het Openbaar Ministerie is dan ook ontvankelijk.

Uitspraak

Vonnis waarvan beroep

Het Hof verenigt zich met…

Verder lezen
Terug naar overzicht