NBSTRAF 2016/65, Gerechtshof Amsterdam 27-01-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:273, 23.1138.14

Inhoudsindicatie

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, Hennepkwekerij

Samenvatting

Er bestaan onvoldoende aanwijzingen op grond waarvan kan worden aangenomen dat er een of meer eerdere oogsten zijn geweest, die tot wederrechtelijk voordeel voor de veroordeelde hebben geleid. De in de aangifte opgesomde aanwijzingen van een of meer eerdere oogsten, zoals kalkaanslag, stof op filters en voorwerpen, de aanwezigheid van een gebruikt filter en van reserve assimilatielampen, leiden niet noodzakelijkerwijs tot de conclusie dat er eerder moet zijn geoogst, gelet op de verklaring van de veroordeelde dat de kwekerij…

Verder lezen
Terug naar overzicht