NBSTRAF 2017/106, Hoge Raad 14-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:239, 1814.16

Inhoudsindicatie

Verblijf na inreisverbod, Taakverdeling bestuursrechter strafrechter

Samenvatting

Het oordeel van het Hof dat voor de uitvaardiging van een inreisverbod voor de duur van meer dan vijf jaar minstens is vereist dat sprake is van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

In een geval als het onderhavige waarin de verdachte de bestuursrechtelijke rechtsgang tegen het inreisverbod heeft gevolgd, geldt in verband met een behoorlijke taakverdeling tussen de strafrechter en de bestuursrechter en met het…

Terug naar overzicht