NBSTRAF 2017/116, Hoge Raad 28-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:335, 1798.15 P

Inhoudsindicatie

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, Hoofdelijke betalingsverplichting

Samenvatting

Het Hof heeft het wederrechtelijk verkregen voordeel uit de hennepteelt geschat op € 28.158,13 en heeft aan de betrokkene een hoofdelijke betalingsverplichting opgelegd ter ontneming van dat bedrag. Het opleggen van een hoofdelijke betalingsverplichting voor het gehele bedrag van het wederrechtelijk verkregen voordeel, zonder dat is kunnen worden vastgesteld dat de “schuldenaar” dat voordeel heeft verkregen, zal doorgaans in strijd zijn met het uitgangspunt dat slechts voordeel kan worden ontnomen dat de betrokkene in de concrete…

Terug naar overzicht